NCN: Konkursy BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowych konkursach BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE 1.

W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. 

Nowością jest BEETHOVEN LIFE skierowany do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.

W obywdu konkursach można sfinansować m.in.: zatrudnienie zespołu badawczego oraz stypendia naukowe, prowadzenie badań (materiały i drobny sprzęt), zakup aparatury naukowo-badawczej, wyjazdy służbowe (podróże, udział w konferencjach itp.), usługi obce, wizyty i konsultacje współpracowników zewnętrznych.

Wnioski w powyższych konkursach można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 17 grudnia 2018 r. Formularze wniosków będą dostępne w terminie późniejszym.

Uwaga: Projekty badawcze realizowane przez polski zespół naukowy muszą się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r., i nie później niż 31 sierpnia 2020 r.

Informujemy również, że w konkursach BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz BEETHOVEN LIFE 1 kierownik projektu zobowiązany jest prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych, przeprowadzaniem kwerend czy stażami.   

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektu prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową oraz kontakt z Zespołem.


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2018