NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA - PEDAGOG Wyzwania i zadania

KATEDRA Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL JP II w Stalowej Woli zaprasza do udziału w pierwszej konferencji doktoranckiej pod tytułem:

NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA - PEDAGOG

Wyzwania i zadania

która odbędzie się

12 czerwca 2014 r. (czwartek)

godzina 10.00-10.20- rejestracja uczestników

godzina 10.20- rozpoczęcie konferencji

Ulica Ofiar Katynia 6a

37-450 Stalowa Wola

 

Szczegółowe informacje odnośnie sali zostaną podane wraz z programem konferencji.

Jest to pierwsza z konferencji planowanych w ramach samokształcenia doktorantów, które będą się odbywać cyklicznie w trakcie trwania roku akademickiego. Doktoranci z różnych ośrodków naukowych będą mieli możliwość wzbogacenia swojego dorobku naukowego oraz wymiany doświadczeń i poglądów na proponowane przez organizatorów tematy.

Adresaci: Konferencja skierowana jest do doktorantów zainteresowanych tematyką szkolnictwa i oświaty. 

Termin zgłoszeń: Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień w nieprzekraczalnym terminie 2 czerwca 2014 r. na adres e-mailowy doktorancistw@onet.eu

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2014