Nagroda Homo Didacticus!

Nagroda Homo Didacticus!

W dniu 26.10.2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Homo Didacticus dla nauczycieli akademickich wyróżniających się pracą, jakością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Dyplomy uznania otrzymują nauczyciele akademiccy, których studenci wyróżnili najwyższymi ocenami za pracę dydaktyczną w danym semestrze. Wyróżnienia wręczała prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS w asyście dr Jolanty Rodzoś, prof. UMCS, pełnomocnika rektora UMCS ds. jakości kształcenia, mgr Alicji Borzęckiej-Szajner, dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów oraz władz dziekańskich poszczególnych wydziałów.

Wyróżnienie otrzymali między innymi nauczyciele akademiccy z Wydziału Pedagogiki i Psychologii:

prof. dr hab. Anna Kanios

dr Renata Krawczyk

dr Małgorzata Osińska

dr Katarzyna Wołk

dr Anna Tychmanowicz

dr Marzena Kowaluk-Romanek

 

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    25 listopada 2022