Nagroda dla dr Renaty Zubrzyckiej

Dr Renata Zubrzycka z Zakładu Socjopedagogiki Specjalnej wzięła udział w 38 Europejskiej Konferencji Mukowiscydozy (38th European Cystic Fibrosis Conference), która odbyła się w dniach 10-13.06.2015 w Brukseli (Belgia), gdzie zaprezentowała swój referat „Coping with stress of mothers of children and adolescents with Cystic Fibrosis” w sesji doniesień ustnych (został on przedstawiony także w wersji elektronicznego posteru).

Podczas tej prestiżowej konferencji dr Renata Zubrzycka otrzymała nagrodę za najlepszy poster w sekcji: Pielęgniarstwo/ Zagadnienia psychospołeczne/Podnoszenie jakości (Best Poster Award Nursing/Psychosocial Issues/Quality Improvemenet, 38th European Cystic Fibrosis Conference, 10-13.06.2015, Brussels, Belgium), którą odebrała z rąk Prezydent ECFS – Prof. Dr Kris De Boeck w trakcie uroczystej ceremonii zamknięcia konferencji w dniu 13 czerwca br.

Nagrodzoną pracę wybrano spośród 80-ciu zakwalifikowanych na konferencję w ramach powyższej sekcji. Dr Renata Zubrzycka została ponadto zaproszona do członkostwa w Psychosocial Interest Group ECFS.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2015