Nadanie tytułu doktora honoris causa Prof. B. Śliwerskiemu

23 maja o godz. 12.00 w auli im. Profesora Mieczysława Łobockiego w Instytucie Pedagogiki UMCS odbędzie się uroczystość nadania Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Popek

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Maria Dudzikowa
  • prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki
  • prof. dr hab. Janusz Kirenko

Polski pedagog i ekspert polityki oświatowej, badacz problemów edukacyjnych, współpracujący z wieloma instytucjami oraz towarzystwami naukowymi. Profesor zwyczajny Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert Narodowego Centrum Nauki, przewodniczący Sekcji i Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wypromował 11 doktorów nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Kierował 9 projektami badawczymi w konkursach (KBN, MNiSW i NCN) oraz uczestniczył łącznie w 13 międzynarodowych (Czechy, Norwegia, Słowacja) i ogólnokrajowych zespołach badawczych. Redaktor czterech tomów i współredaktor (z prof. Z. Kwiecińskim) dwóch tomów podręczników akademickich „Pedagogika” oraz współredaktor z ks. prof. ChAT B. Milerskim „Leksykonu PWN. Pedagogika”.

Jako autor, współautor, tłumacz i redaktor wydał ponad 60 monografii naukowych oraz ponad 700 artykułów naukowych i popularnonaukowych w recenzowanych czasopismach i monografiach zwartych. Ostatnio opublikował: „Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu” (Kraków 2013), „Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury” (Kraków 2012), „Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości” (Kraków 2012).

Założyciel i redaktor naczelny półrocznika „Studia z Teorii Wychowania”, członek rad naukowych wielu czasopism pedagogicznych w kraju i za granicą (Szwajcaria, Słowacja). Od 2007 r. prowadzi blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com.

Z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii współpracuje od początku lat 90. XX wieku na niwie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

    Aktualności