Multimedialna "Książka Życia": klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim

Dnia 16 grudnia 2016 w Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się premierowy pokaz spotów reklamowych promujących czytelnictwo, przygotowanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zatytułowany: Multimedialna "Książka Życia": klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim został przygotowany i zrealizowany przez Oddział Dom Kuncewiczów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Projekt obejmował rozmaite działania, takie jak: spotkania literackie, przedstawienia teatralne, koncerty, działania plastyczne, wystawy, z których relacje przygotowano w formie reportaży bądź spotów reklamowych. Spot reklamowy zatytułowany „Między półkami” został zarejestrowany w Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki w Lublinie.

Na pokaz premierowy cyklu reklam, zostały zaproszone osoby uczestniczące w nagraniu spotu „Między półkami”, a reprezentujące różne grupy czytelników (dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy) i osoby współpracujące z Filią nr 35. Wśród nich byli studenci III roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej (studia stacjonarne), którzy w bieżącym roku akademickim - w ramach wolontariatu - przygotowują zajęcia biblioteczne (Poranki ) dla dzieci od 1 do 3 roku życia oraz ich Rodziców i Opiekunów, mające na celu wdrażanie dzieci do kontaktu z książką i biblioteką oraz uświadamianie dorosłym znaczenia czytania dzieciom.

Idą spotu „Między półkami” jest przede wszystkim promocja czytelnictwa, jak również ukazanie, że biblioteka to nie tylko punkt udostępniania książek, ale także miejsce rozrywki i refleksji, dzielenia się wiedzą, zarażania pasją, aktywności intelektualnej i ruchowej, a zwłaszcza teren spotkania z innymi.

Wszystkie materiały, które powstały w ramach projektu „Multimedialna Książka Życia. Klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim”, dostępne są na stronie Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym: https://www.mnkd.pl/multimedialna-ksiazka-zycia-klasyczny-i-elektroniczny-program-promocji

                                                              

Opiekun z ramienia Uczelni dr Małgorzata Centner-Guz

    Aktualności

    Data dodania
    4 stycznia 2017