Konsultacje publiczne ws. zdrowia i opieki na jednolitym rynku cyfrowym

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych ws. zdrowia i opieki na jednolitym rynku cyfrowym.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, aby dowiedzieć się, jak Europa powinna wspierać innowacje cyfrowe w sektorze zdrowia i opieki z korzyścią dla obywateli i systemów ochrony zdrowia w Europie.

Wyniki tych konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad nowym komunikatem dotyczącym polityki w tym obszarze, który ma zostać przyjęty do końca 2017 r., jak zapowiedziano w ramach ostatniego przeglądu strategii Komisji dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego.

W ramach konsultacji gromadzone będą informacje dotyczące trzech głównych zagadnień:

  1. Bezpiecznego dostępu obywateli do danych o stanie ich zdrowia oraz możliwości przekazywania tych danych ponad granicami, uszczegółowienia praw obywateli i poprawy interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej w Europie.
  2. Łączenia i wymiany danych oraz wiedzy w celu zapewnienia postępów w prowadzeniu badań naukowych, zindywidualizowania leczenia i opieki oraz lepszego przygotowania na wypadek epidemii.
  3. Wykorzystania usług cyfrowych do wzmacniania pozycji obywateli i zintegrowanej opieki nastawionej na pacjenta.

Obywatele, organizacje pacjentów, pracownicy służby zdrowia i sektora opieki, organy publiczne, naukowcy, przedstawiciele przemysłu, inwestorzy ubezpieczyciele i użytkownicy cyfrowych narzędzi związanych ze zdrowiem mogą wyrazić swoją opinię, biorąc udział w ankiecie dostępnej na portalu EU Survey do dnia 12 października 2017 r.

Więcej informacji i dokumenty strategiczne dostępne tutaj.


 

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2017