KONKURS „ŚWIAT RAIN MAN’A”

W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „ŚWIAT RAIN MAN’A”

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony siedem  lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.

 

Studentów wszystkich lubelskich uczelni zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Świat Rain Man’a”. Organizatorem konkursu jest Instytut Pedagogiki UMCS.

 

 Zadaniem uczestników jest stworzenie prac plastycznych obrazujących temat konkursu, tj. przedstawiających świat widziany osobami z autyzmem, ŚWIAT WIDZIANY OCZAMI RAIN MAN’A.

 

Uczestnicy konkursu mają do dyspozycji dowolne techniki wykonywane na papierze.

 

Do gotowej pracy konkursowej (na dodatkowej kartce) należy podać  imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, uczelnia, nr telefonu autora prac.

 

Tak przygotowaną pracę należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Instytutu Pedagogiki UMCS, ul. Narutowicza 12, pokój 71 z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”.

 

Termin nadsyłania prac mija 8 kwietnia 2015 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 kwietnia 2015 roku o godz. 10.30 w Galerii Art Brut podczas wernisażu pokonkursowej wystawy.

Główna nagroda to staż pedagogiczny w pracy z dziećmi z autyzmem w Albanii (sierpień 2015)

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Anny Prokopiak na adres mailowy: biuro@autyzmlublin.pl .

    Aktualności

    Data dodania
    9 marca 2015