Konkurs przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ogłasza konkurs projektów badawczych planowanych w 2017 r. dla młodych naukowców i doktorantów zgodnie z Wydziałowym regulaminem przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wypełnione wnioski (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Wydziału) należy składać w sekretariacie Instytutu Pedagogiki do dnia 21.04.2017 r. (włącznie). Przyjmowane będą jedynie wnioski kompletnie wypełnione, opatrzone wymaganymi podpisami oraz pieczęciami.

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem i pobranie odpowiednich wzorów ze strony internetowej Wydziału.

 

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Dr hab. Anna Dudak

    Aktualności

    Data dodania
    12 kwietnia 2017