Konkurs projektów badawczych dla młodych naukowców i doktorantów

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ogłasza konkurs projektów badawczych planowanych w 2016 r., dla młodych naukowców i doktorantów zgodnie z Wydziałowym regulaminem przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wypełnione wnioski (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Wydziału) należy składać w odpowiednich Instytutach do dnia 8 kwietnia 2016r. (włącznie). Wnioski powinny zostać podpisane przez odpowiednich Dyrektorów Instytutów.

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem i pobranie odpowiednich wzorów ze strony internetowej Wydziału.

 

         Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej 

Dr hab. Anna Dudak

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2016