Konkurs projektów badawczych dla młodych naukowców i doktorantów.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS ogłasza konkurs projektów badawczych planowanych w 2014r., dla młodych naukowców i doktorantów zgodnie z Wydziałowym regulaminem przyznawania środków na finansowanie badań naukowych w ramach dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wypełnione wnioski (wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Wydziału) należy składać do Dziekanatu do Pani Ewy Sobieszek do dnia 15 kwietnia 2014r. (włącznie). Wnioski powinny zostać podpisane przez odpowiednich Dyrektorów Instytutów.

Osoby zainteresowane proszone są o dokładne zapoznanie się z regulaminem i pobranie odpowiednich wzorów ze strony internetowej Wydziału.

Osoby, które nie zakończyły wydatkowania wszystkich środków z przyznanej dotacji w 2013r., a są zainteresowane wykorzystaniem pozostałej kwoty, powinny złożyć stosowane podanie (zgodnie z regulaminem) do dnia 15 kwietnia 2014r. (włącznie).

 

 

 

                                                                       Prodziekan Wydziału ds. Rozwoju Naukowego

                                                           dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. nadzw. 

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2014