Konkurs Grantowy Władz Rektorskich na rok 2022

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ogłaszają Konkurs Grantowy Władz Rektorskich dla organizacji studenckich/doktoranckich - edycja na rok 2022.

Władze Rektorskie UMCS przeznaczają pulę 50 tys. zł na realizację projektów/wydarzeń o charakterze m.in. naukowym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz sportowym, organizowanych przez koła naukowe i organizacje studenckie/doktoranckie zarejestrowane przy UMCS. Organizacje mogą składać wnioski o dofinansowanie dotyczące w szczególności: prowadzonych badań naukowych i organizacji/udziału w konferencjach naukowych, a także szkoleń, warsztatów, debat, konkursów, zawódów i wystaw.

 

Szczegóły na stronie

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    7 grudnia 2021