Konkurs AAL – ICT wspierających osoby z demencją.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zachęca do zapoznania się z warunkami naboru wniosków w ramach Programu Active and Assisted Living. Konkurs ma na celu finansowanie badań dotyczących technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją oraz społeczności, w których żyją.

Sednem konkursu jest finansowanie innowacyjnych, transnarodowych oraz multidyscyplinarnych projektów współpracy opartych na technologiach ICT, które wspierają ludzi z demencją oraz ich opiekunów. Kluczowym priorytetem jest powiązanie technologii i usług, aby wykreować rozwiązania ICT, które można wprowadzić na rynek i które umożliwią dobre samopoczucie osób z demencją oraz społeczności, w których żyją (rodziny, opiekunowie, sąsiedzi, dostawcy usług, system opieki). Propozycja projektu powinna opierać się na podejściu skoncentrowanym na użytkowniku oraz zawierać pilotaże ze znaczącą ilością końcowych użytkowników, aby zademonstrować zalety oraz wartość dodaną niezbędną do znaczącego wpływu na rynek.       

Termin zamknięcia naboru to 26 maja 2016 r.

Nabór odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny pod linkiem: http://proposals.aal-europe.eu .

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej informacji wraz z materiałami do pobrania pod linkami:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/aal/aktualnosci/art,4032,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2016-call-programu-aal.html

http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2016/

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 537 54 58

e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2016