Konferencja „Rehabilitacja neuropsychologiczna – konteksty teoretyczne i praktyka”

Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w organizowanej w Lublinie w dniach 13-14 maja 2016 roku Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rehabilitacja neuropsychologiczna - konteksty teoretyczne i praktyka”.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom rehabilitacji osób z różnorodnymi problemami neuropsychologicznymi. Udzielanie profesjonalnej pomocy stanowi istotny element pracy klinicznej, stąd istnieje potrzeba rozwijania i wzbogacania doświadczeń z obszaru rehabilitacji neuropsychologicznej oraz systematyzowania badań prowadzonych w tym zakresie.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy i zachęta do wymiany poglądów oraz podejmowania prac empirycznych zmierzających do uporządkowania istniejącego stanu wiedzy oraz rozwijania badań interdyscyplinarnych w zakresie rehabilitacji neuropsychologicznej.

 

Obszary tematyczne: 

- teoretyczne aspekty rehabilitacji neuropsychologicznej

- neuronalne mechanizmy powrotu funkcji psychicznych

- metody rehabilitacji neuropsychologicznej

- nowe neurotechnologie w terapii osób z dysfunkcjami OUN

- rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi i nabytymi

- ocena skuteczności, efektywności oddziaływań rehabilitacyjnych

- rehabilitacja neuropsychologiczna w kontekście innych oddziaływań terapeutycznych: psychologicznych, medycznych, leczniczych.

 

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS  w zakładce „Konferencja Rehabilitacja neuropsychologiczna”. 

    Aktualności

    Data dodania
    19 lutego 2016