Konferencja pt. „Śladami Marii Curie-Skłodowskiej…”

W dniu 25 maja 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbyła się konferencja pt. „Śladami Marii Curie-Skłodowskiej…” Była to kolejna inicjatywa organizowana w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Patronki Uniwersytetu. Organizatorem wydarzenia był Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Konferencję objęli honorowym patronatem: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Prezydenta Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Patronat medialny nad Konferencją sprawowali: TV UMCS, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum oraz Kurier Lubelski.

Dr Małgorzata Kuśpit, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS przywitała zgromadzonych gości i koordynowała przebieg Konferencji. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, prof. zw. dr hab. Janusz Kirenko, który podkreślił, że konferencja wpisuje się w uroczystości obchodów 150-lecia urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas Konferencji przedstawiciele Władz Miasta, Uniwersytetu, mediów, zaproszeni goście oraz pracownicy i studenci Wydziału Pedagogiki
i Psychologii wysłuchali wykładów, których tematyka przybliżyła sylwetkę Marii Curie- Skłodowskiej jako kobiety, naukowca, jej życia, twórczości oraz relacji społecznych.
 Dr hab. Cezary Domański, prof. nadzw. podczas wykładu  pt. „Marii Curie-Skłodowskiej portret nieretuszowany” zaprezentował wizerunek psychologiczny Marii Skłodowskiej-Curie. Referat spotkał się z  dużym zainteresowaniem słuchaczy. Dr Ireneusz Sadurski w wykładzie pt. „O naukowych i pedagogicznych dokonaniach Józefa i Władysława Skłodowskich” poruszył wątek zasług przodków Noblistki dla lubelskiej edukacji. W wystąpieniu autor przybliżył postać dyrektora Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie, Józefa Skłodowskiego (1851-1862), wielce zasłużonego działacza oświaty lubelskiej. Dr Barbara Kalinowska-Witek w wystąpieniu pt. „Kształcenie dziewcząt na poziomie średnim i wyższym na przełomie XIX i XX wieku” scharakteryzowała rys historyczny minionej epoki i opisała specyfikę kształcenia kobiet przełomu XIX i XX wieku. Wystąpienie zostało poświęcone edukacji dziewcząt ze średnich i wyższych warstw społecznych.

Część naukową Konferencji uzupełniła  wyjątkowa oprawa artystyczna. Publiczność miała okazję usłyszeć utwory wykonane przez uczennice VII Liceum Ogólnokształcącego  im. Marii Konopnickiej w Lublinie oraz  dzieła Fryderyka Chopina w wykonaniu
dr hab. Mirosława Grusiewicza oraz Izabeli Folwarskiej. Studenci kierunku Animacja kultury zaprezentowali teatralne interpretacje w reżyserii  Mateusza Piłata, Sylwii Kośki  oraz Barbary Gorzelak dotyczące życia Marii Curie-Skłodowskiej odwołujące się do treści wykładów. Konferencję uwieńczył wyjątkowy  koncert wokalny w wykonaniu Agnieszki Kotek, Pauliny Okoń, Magdaleny Kowalczyk  oraz Adeli Wolskiej. Goście mogli obejrzeć także wystawę prezentującą dokonania Marii Curie-Skłodowskiej przygotowaną przez Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej.

Zapraszamy do fotogalerii.

    Aktualności

    Data dodania
    8 czerwca 2017