Konferencja naukowo-szkoleniowa- Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej

Dnia 24 kwietnia 2017 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbyła się pierwsza naukowo-szkoleniowa konferencja z cyklu Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej – pt. „Problemy rozwojowe i wychowawcze oraz sposoby ich rozwiązywania w okresie przedszkolnym.”

 Był to pierwszy z sześciu bloków tematycznych adresowany  do nauczycieli przedszkoli, szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych regionu lubelskiego. Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor UMCS, prof. zw. dr hab. Stanisław Michałowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski  Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, kurator oświaty w Lublinie Teresa Misiuk, zaś patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio Lublin.

W ramach pierwszego bloku tematycznego, wykłady wygłosili pracownicy Instytutu Psychologii UMCS: prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz – Kupis, dr Sara Filipiak, dr Anita Rawa-Kochanowska, dr Ewa Zawadzka, dr Anna Tychmanowicz oraz dr Anna Błaszczak. Panie dr Anita Rawa - Kochanowska, dr Ewa Zawadzka, dr Anna Tychmanowicz przeprowadziły także warsztaty na temat Bajkoterapii.

Zapraszamy do fotogalerii.

    Aktualności

    Data dodania
    8 maja 2017