Konferencja: Język emocji. Konteksty psychologiczne

15-16 maja 2018 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbywa się I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna "Język emocji. Konteksty psychologiczne".

Tematyka konferencji skupia się wokół głównych obszarów związanych z szeroko pojętą ekspresją emocji. W wydarzeniu biorą udział naukowcy z całej Polski.

Organizatorem konferencji jest Zakład Psychologii Emocji i Poznania, Instytut Psychologii UMCS.

Szcegółowe informacje: www.jezyk-emocji.umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Sylwester Orzechowski
    Data dodania
    15 maja 2018