Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dra Floriana Bartmińskiego,

emerytowanego Pracownika Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają
 Dziekan i społeczność akademicka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    15 czerwca 2022