Komunikat - organizacja zajęć dydaktycznych w sem. zimowym 2021/2022

 

Lublin 7.09.2021

Organizacja zajęć na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS
w semestrze zimowym 2021-2022

Komunikat Dziekana Wydziału z dnia 7.09.2021

W związki z ZARZĄDZENIEM Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii,  informuję, że:

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii zajęcia na studiach będą prowadzone w siedzibie Uniwersytetu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 1. Zajęcia stacjonarne prowadzone będą w siedzibie Uniwersytetu (w budynkach Wydziału, przy ul. Narutowicza 12 i ul. Głębokiej 45) w pomieszczeniach dydaktycznych spełniających warunki techniczne i lokalowe (sanitarne – wielkość sal), zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego, Kanclerza UMCS oraz Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.
 2. Pozostałe przewidziane programem studiów zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym poza siedzibą uczelni wg tych samych harmonogramów z przypisaniem dni i godzin, z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS zgodnie z „Regulaminem organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie” (Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2021 Rektora UMCS).
 3. W przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej realizację zajęć w siedzibie Uczelni, wszystkie zaplanowane zgodnie z w/w zasadami zajęcia będą realizowane w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS wg tych samych harmonogramów (z przypisaniem dni, godzin)

dr hab. Andrzej Różański, profesor UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  8 września 2021