Komunikat Kolegium Rektorskiego

Szanowni Państwo,
Członkowie Społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

w nawiązaniu do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce jako członkowie Kolegium Rektorskiego wyrażamy wsparcie dla wszelkich działań o charakterze demokratycznym, kształtujących postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka – bez względu na jego płeć, pochodzenie, wyznanie, światopogląd oraz przekonania polityczne. Wymiana poglądów, trwające dyskusje i protesty, jakie towarzyszą nam w ostatnich dniach, dotyczą nas wszystkich. Uniwersytet jest miejscem, które łączy i wspiera swoją społeczność w wielu ważnych kwestiach, także tych wychodzących poza mury uczelni.

Apelujemy, aby w trakcie demonstrowania swoich postulatów przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, z dbałością o zdrowie swoje oraz innych.

Towarzyszymy i solidaryzujemy się z wszystkimi członkami naszej wspólnoty akademickiej w tej trudnej lekcji kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Rektor UMCS
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – Prorektor ds. Ogólnych
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    27 października 2020