Komunikat dot. Programu MOST

Studenci, którzy aplikują do Programu MOST, zobowiązani są dostarczyć najpóźniej do dnia 8 grudnia 2021 roku do Biura ds. Kształcenia UMCS pozytywnie zaopiniowany – przez (Pro)dziekana – wniosek (podanie) o możliwość udziału w Programie oraz zaświadczenie o wysokości średniej arytmetycznej z całego toku studiów.

Całość dokumentacji można przekazać osobiście w pok. 1111 w budynku Rektoratu UMCS lub w formie skanu na adres:

elwira.mrugala@mail.umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    2 grudnia 2021