Komunikat: archiwizacja kursów na Wirtualnym Kampusie UMCS

Komunikat  Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 11.02.2021 w sprawie archiwizacji kursów zdalnych realizowanych z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS .

 1. Pracownicy Wydziału, doktoranci oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych prowadzące zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość zobowiązane są do dokumentowania i przechowywania założonych efektów uczenia się w celach sprawozdawczych w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne.
 2. Prowadzący kurs ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację, kompletność materiałów, a  także wszelkie treści zamieszczane na kursie i odpowiada za ich zgodność z prawem, w tym autorskim.
 3. Proces dokumentowania wszystkich aktywności (nauczyciela i studenta) związanych z prowadzonymi zajęciami na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS przebiega automatycznie w czasie rzeczywistym i nie wymaga dodatkowej ingerencji użytkownika/prowadzącego.
 4. Stały dostęp do bazy danych aktywności zgromadzonych w procesie kształcenia zdalnego realizowanego za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu UMCS umożliwia zakładka „Raporty”  w obszarze „Administracja kursem”. Zawartość raportów obejmuje następujące zestawienia:
      a. Logi
      b. Bieżące logi
      c. Raport aktywności
      d. Uczestnicy kursu
      e. Statystyki
 5. W celu zabezpieczenia danych dokumentujących przebieg procesu kształcenia w tym na potrzeby dokonania oceny przez komisje akredytacyjne po zakończeniu każdego semestru należy dokonać pełnej archiwizacji kursu w tym listy użytkowników bez usuwania jego elementów, zgodnie z załączoną instrukcją (w załączeniu*).

dr hab. Andrzej Różański, profesor UMCS
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Podstawa

*Instrukcja przenoszenia zakończonych kursów do archiwum Wirtualnego Kampusu UMCS

1. Archiwizowanie kursów odbywa się z poziomu listy kursów pracownika z wykorzystaniem opcji „Zarządzanie kursami”

2. W kolejnym kroku zaznaczamy kursy, które chcemy zarchiwizować.

3. Wybieramy miejsce, do którego kurs ma zostać przeniesiony (ARCHIWUM: kursy zakończone) i za pomocą opcji „Przenieś” umieszczamy kurs w archiwum.

4. Katalog ARCHIWUM: kursy zakończone widoczny jest powyżej listy kursów pracownika.

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  12 lutego 2021