Kampania społeczna "Dni uczenia się dorosłych"

Kampania społeczna "Dni uczenia się dorosłych" organizowana pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS był organizatorem dwóch wydarzeń edukacyjnych w ramach kampanii społecznej "Dni uczenia się dorosłych" organizowanej pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kampania ta ma na celu wspieranie dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się.

            Warsztaty pt. „Rola dziadków we współczesnej rodzinie” odbyły się w dniach 1 i 4 października 2019 roku w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wzięło w nich udział ponad 50 osób. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez Panią dr Zofię Zaorską byli uczestnicy Klubu Literackiego „U Hieronima” oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Radzynia Podlaskiego.

            Przygotowane zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony uczestników, którzy z dużym zaangażowaniem włączali się w postawione przed nimi zadania oraz w dyskusję.

            W trakcie spotkania dr Zofia Zaorska przedstawiła przyczyny i konsekwencje wydłużania się ludzkiego życia, a osoby starsze mogły podzielić się swoją refleksją na temat  relacji jakie mają z osobami reprezentującymi różne pokolenia oraz wartości jakie niesie ze sobą długie życie, jego szansach i zagrożeniach. Szczególnie interesujące były wypowiedzi uczestników dotyczące opisu relacji między osobami starszymi a dziećmi i młodzieżą.

            Koordynatorami spotkania z ramienia Wydziału Pedagogiki i Psychologii byli Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Andrzej Różański, prof. UMCS oraz dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. UMCS, pracownicy Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki.

dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    9 października 2019