Jak napisać wniosek, aby otrzymać grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie?- szkolenie z pisania wniosków

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza naukowców zainteresowanych aplikowaniem o grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020 na organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych szkolenie z pisania wniosków o przyznanie ww. grantu.

Data szkolenia: 23.05.2017r., godz. 8.30-14.30

Miejsce szkolenia: IMM- Instytut Maszyn Matematycznych, ul.Krzywickiego 34,02-078 Warszawa, s. 120

W szkoleniu, obok ekspertów z KPK weźmie udział laureat grantu indywidualnego MSCA i podzieli się swymi doświadczeniami.

11 kwietnia Komisja Europejska ogłosiła konkurs na indywidualne granty wyjazdowe i przyjazdowe dla doświadczonych naukowców, tj. posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (w wymiarze pełnego etatu). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca, dobrze widziana jest też mobilność międzysektorowa. Termin składania wniosków upływa 14 września 2017.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie KPK

Zaczęcamy do uczestnictwa w szkoleniu.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
joanna.ozog@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    10 maja 2017