Informacja o raporcie końcowym projektu-Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym

Z wielką przyjemnością i dumą˛ informujemy, ze projekt „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym (OIR)”, którego pomysłodawcą i liderem był Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, został uznany przez Narodową Agencję za przykład dobrej praktyki i może służyć innym organizacjom jako źródło inspiracji.

Projekt realizowany był w konsorcjum z Uniwersytetem w Messynie (Università degli Studi di Messina, Włochy) oraz Uniwersytetem z Oviedo (Universidad de Oviedo, Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Hiszpania) w okresie 01.05.2021-31.05.2023 r.

Kierownikami merytorycznymi projektu były:  pani dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, pani dr Alicja Lisiecka oraz pani dr Dorota Chimicz.

Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tak wysoko ocenionych produktów pracy intelektualnej.

Komplet materiałów opracowanych w ramach  projektu jest dostępny pod linkiem:   https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=24690

 

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    15 września 2023