Immatrykulacja

Uroczysta immatrykulacja studentów I-szych lat studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 5-letniech magisterskich oraz studiów doktoranckich

Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS odbędzie się w dniu 2 października 2017 r.  w AULI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII (ul. Narutowicza 12) wg następującego harmonogramu:

10.30 kierunki: studia doktoranckie, psychologia, praca socjalna i animacja kultury. Studenci  proszeni są o przybycie do Auli o godz. 9.30

12.30 kierunki: pedagogika i pedagogika specjalna. Studenci  proszeni są o przybycie do Auli o godz. 11.30

Terminy spotkań z opiekunami lat zostaną umieszczone na stronie wydziału: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-pedagogiki-i-psychologii-umcs-w-lublinie,48.htm

Obowiązuje strój uroczysty

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2017