Immatrykulacja

Uroczysta immatrykulacja studentów I-szych lat

Uroczysta immatrykulacja studentów I-szych lat

studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 5-letniech magisterskich

oraz studiów doktoranckich

Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

odbędzie się w dniu 1 października 2016 r.

w AULI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI i PSYCHOLOGII (ul. Narutowicza 12)

wg następującego harmonogramu:

12.30 kierunki: studia doktoranckie, pedagogika i pedagogika specjalna

          Studenci  proszeni są o przybycie do Auli o godz. 11.45

14.30 kierunki: psychologia,praca socjalna i animacja kultury

              Studenci  proszeni są o przybycie do Auli o godz. 13.45

 

Obowiązuje strój uroczysty

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2016