III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja. Edukacja estetyczna w kontekście kształcenia postawy kreatywnej”

W dniach 15-17 maja 2017 roku odbyło się III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja. Edukacja estetyczna w kontekście kształcenia postawy kreatywnej”. Miejscem obrad Sympozjum był Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie oraz Lwowska Narodowa Akademia Sztuki we Lwowie, a jego organizatorami pracownicy Zakładu Pedagogiki Kultury UMCS we współpracy z pracownikami wyżej wymienionej uczelni ukraińskiej.

Patronat honorowy nad Sympozjum objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Jego Magnificencja prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Rektor Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki – Jego Magnificencja prof. Wołodymyr Odrechiwski.

Sympozjum  „Sztuka/twórczość – edukacja” miało charakter interdyscyplinarny, celem jest było integrowanie przedstawicieli różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych oraz różnych dziedzin sztuki, reprezentujących zainteresowane ośrodki akademickie wokół wielowymiarowej problematyki relacji między sztuką/twórczością a edukacją. Opierało się na międzynarodowej współpracy naukowo-artystycznej zainicjowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych.

Tematyka Sympozjum ogniskowała się wokół takich zagadnień, jak: tworzenie i percepcja sztuki jako kształcenie postawy kreatywnej; wykorzystywanie w edukacji artystycznej doświadczeń historycznych (z badań historycznych) oraz doświadczeń z innych krajów (z badań porównawczych); sztuka i terapia – szanse, nadzieje i problemy; „każdy artystą” – postawa twórcza w dziedzinach pozaartystycznych; zróżnicowanie kulturowe świata jako źródło kreatywności w sztuce i edukacji.

Obrady Sympozjum miały miejsce w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie w dniach 15-16 maja 2017 roku. Po południu 16 maja obrady przeniesione zostały do Lwowa, gdzie 17 maja (po zwiedzeniu przez polskich uczestników Cmentarza Łyczakowskiego oraz Starego Miasta) Sympozjum było kontynuowane w pomieszczeniach Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.

W obradach naukowych Sympozjum udział wzięli – między innymi – prof. Wołodymyr Odrechiwski (Rektor LNAS), prof. Roman Jaciv (Prorektor LNAS), prof. Kalyna Kuśko (LNAS), prof. dr hab. Wiesława Limont (UMK w Toruniu), dr hab. Teresa Krasowska (Prof. AM w Poznaniu i Adj. IM WA UMCS), doc. Svitlana Jarycz (LNAS), dr Anna Steliga (URz), dr Kinga Krawiecka (UKSW), mgr Maria Wieczorek (SWPS). Oprócz wyżej wymienionych referaty zaprezentowali również pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Obrady naukowe poszerzone były o prezentacje artystyczne. W pierwszym dniu sympozjum, w holu Instytutu Pedagogiki UMCS, odbyło się otwarcie poplenerowej wystawy fotograficznej studentów fotografii i filmu kierunku Animacja kultury UMCS. Natomiast w trzecim dniu Sympozjum w sali wystawienniczej w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki odbyło się otwarcie wystawy pracowników Zakładu Pedagogiki Kultury UMCS (prof. Janusz Kirenko, prof. Anna Marta Żukowska, dr Marcin Cabak, dr Wojciech Bobrowicz) oraz pracowników LNAS. Uczestnicy mieli też możliwość zapoznania się z szeroką prezentacją prac studentów LNAS podczas trwającej właśnie 17 maja prezentacji semestralnej ich dorobku.

Galeria zdjęć

    Aktualności

    Data dodania
    29 maja 2017