II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „QUO VADIS WYCHOWANIE?” online

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z udziałem gości zagranicznych

„QUO VADIS WYCHOWANIE?”
online
26 październik 2022 r.

 Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “QUO VADIS WYCHOWANIE?”, która odbędzie się w dniu 26.10.2022 na platformie Microsoft Teams.

Wydarzenie będzie wyjątkowym spotkaniem, podczas którego Uczestnicy będą mieli okazję skoncentrować się na ważnych zagadnieniach dotyczących wychowania oraz jego związków z kulturą, filozofią, psychologią i socjologią, a także innymi dziedzinami nauki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Przewidujemy różne formy uczestnictwa zarówno bierną jak i czynną, w ramach której uczestnicy mogą wygłosić referaty, komunikaty z badań itp. Planujemy także publikację wystąpień w recenzowanej monografii pokonferencyjnej (publikacja tekstu będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej recenzji).

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 19 września 2022 roku.

Każdy zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o ile będzie ono kompletne i zgodne z profilem konferencji. Zgłoszenia na konferencję proszę dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej na adres mailowy: quovadis.wychowanie@gmail.com.

Czynny udział w konferencji bez możliwości wydania artykułu wynosi 50 zł. Opłata ta obejmuje: udział w obradach Konferencji oraz certyfikat uczestnictwa potwierdzający prezentację zgłoszonego tematu. Natomiast czynny udział w Konferencji umożliwiający publikację tekstu w recenzowanej monografii naukowej oraz uzyskanie certyfikatu aktywnego uczestnictwa w obradach wynosi 400 zł (publikacja tekstu będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej recenzji) bierne uczestnictwo jest bezpłatne. Wszystkie opłaty należy przelać w terminie do 20.09.2022 roku na konto: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 03 1140 1094 0000 2905 1600 1136 mBank S.A. O/Lublin Spokojna 2 20-074 Lublin z dopiskiem: „QUO VADIS Wychowanie?”.

Program konferencji wraz z linkiem do logowania się na obrady zostanie przesłany do Państwa na podane w zgłoszeniach adresy mailowe w następnym komunikacie – 20 października 2022 r.

Sukces zeszłorocznej Konferencji pozwala nam wierzyć, że zorganizowanie II Ogólnopolskiej Konferencji “QUO VADIS WYCHOWANIE?” na stałe zapisze się w kalendarzu wydarzeń popularyzacyjnych wiedzę z zakresu wychowania, a także przyczyni się do wymiany doświadczeń i poglądów oraz wygłoszenia referatów w przyjaznej, naukowej atmosferze.

Link do konferencji

Serdecznie zapraszamy,                              

 Komitet Organizacyjny Konferencji                                     Opiekun Koła Naukowego          

Wiktoria Krakowiak                                               dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. UMCS
Aleksandra Kochan
Natalia Klamerek
Agnieszka Samujło

 

Załącznik:

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    19 października 2022