II Forum Naukowe: Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?

II Forum Naukowe: Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?

 

16 maja 2022r. Koło Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy zorganizowało II Forum Naukowe pt. Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? W wydarzeniu wzięli udział członkowie Koła wraz z opiekunem. 

Spotkanie było podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

W pierwszej z nich, zaproszone członkinie Koła Naukowego Psychologów w składzie: Oliwia Korycińska i Magdalena Kopańska zaprezentowały omawiane zagadnienie z perspektywy psychologicznej.

W części praktycznej zadaniem odbiorców było utworzenie plakatów w formie graficznej dotyczących dwóch problemów, a mianowicie:

 1. Błędów popełnianych przez dorosłych w rozmowach z dziećmi o seksualności;
 2. Zasad rozmowy z dziećmi na temat seksualności.

Spotkanie było okazją do pogłębienia wiedzy na temat omawianego zagadnienia, wymiany doświadczeń, pracy w grupie oraz integracji.

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  23 maja 2022