I miejsce dla KNP za najlepszy projekt badawczy

Ogólnopolski Kongres Kół Nauk Psychologicznych to studenckie wydarzenie skierowane do osób udzielających się w kołach naukowych, których działalność jest związana
z psychologią w różnych jej dziedzinach i wymiarach.

Trzecia edycja odbyła się w dniach 20-23 maja 2021 roku i została zorganizowana przez Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA, działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Kongresie udział wzięli przedstawiciele innych ośrodków akademickich z Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Krakowa, Poznania, Torunia, Sopotu i Opola.

Program wydarzenia obejmował krótką prezentację działalności, osiągnięć i projektów każdego z kół, szkolenia dotyczące zarządzania i promocji organizacji oraz integrację, poszerzające znajomości wśród uczestników z całej Polski.

Koło Naukowe Psychologów UMCS zajęło I miejsce w konkursie na najlepszy projekt badawczy. Konkursową pracę pt. „Niezwykły casus wielojęzyczności. Studium przypadku trzydziestodwujęzycznego mężczyzny” zaprezentował Mateusz Dudka (student V roku psychologii). Opiekunem naukowym badań jest prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis.

Celem prowadzonych analiz była próba odnalezienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze o rolę różnic indywidualnych w osiągnięciu sukcesu językowego w przypadku 32-języcznego mężczyzny. Rezultaty otrzymane w wyniku przeprowadzonego studium przypadku ukazują, zgodnie z teoretycznymi przesłankami, że można zakładać, iż u badanego mężczyzny istnieją zależności pomiędzy analizowanymi cechami a skutecznym uczeniem się wielu języków obcych.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    24 maja 2021