Godziny rektorskie dla studentów Pedagogiki i Psychologii

OGŁOSZENIE dot. godzin rektorskich dla studentów Pedagogiki i Psychologii.

OGŁOSZENIE
dot. godzin rektorskich

 

informujemy, iż w związku z realizowaną 
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
Ogólnopolską Konferencją Naukową z udziałem Gości Zagranicznych
pt. Psychopedagogiczne problemy edukacji  i funkcjonowania człowieka  teoria i praktyka

 

 JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
ogłasza w dniu 27.11.2015 r. do 15.oo
godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie).

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2015