Edukacja włączająca – alternatywa i przestrzeń dla rozwoju

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno-upowszechniającej organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja odbędzie się 29 marca 2019 roku we Włodawie w Muzeum – Zespół Synagogalny (Mała Synagoga) ul. Czerwonego Krzyża 7.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie do 27.03.2019 r. pod numerem: 82 5721271.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

W imieniu Organizatorów

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2019