Dr Renata Zubrzycka na 41st European Cystic Fibrosis Conference

Dr Renata Zubrzycka z Zakładu Socjopedagogiki Specjalnej (Instytut Pedagogiki) wzięła czynny udział w 41st European Cystic Fibrosis Conference, która odbyła się w dniach: 6-9.06.2018 w Belgradzie, w Serbii. Konferencja zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo Mukowiscydozy - European Cystic Fibrosis Society (ECFS) zgromadziła ponad 1800 uczestników z całego świata, głównie specjalistów z zakresu nauk medycznych, ale też społecznych tworzących European Psychososcial Interest Group.

Dr Renata Zubrzycka jako członek tej grupy zaprezentowała wyniki badań własnych  podczas sesji dyskusyjnej dotyczącej problematyki badań nad depresją osób z mukowiscydozą oraz ich rodziców. Wystąpienie  Depression among parents of children with cystic fibrosis” zostało zaprezentowane także w sekcji posterowej.

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2018