ANKIETA ABSOLWENTA - Psychologia

Instytut Psychologii UMCS zachęca do udziału w ankiecie dotyczącej opinii na temat oceny zrealizowanego programu studiów na kierunku psychologia i jego przydatności na rynku pracy.

Badanie dotyczy absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli studia w roku 2015, 2016, 2017.

Wyniki ankiet posłużą doskonaleniu jakości kształcenia na kierunku psychologia.

Dlatego bardzo zależy nam na Państwa opinii.

http://www.umcs.pl/pl/enqForm,ankieta-absolwenta-instytutu-psychologii-umcs,259.html 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dyrekcja Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    1 września 2017