Absolutoria UMCS 2017 – zaproszenie do uczestnictwa

Władze Uczelni oraz Fundacja Absolwentów UMCS zapraszają studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się w czerwcu 2017 roku.

Absolutoria dają studentom możliwość przeżycia symbolicznego i na długo zapadającego w pamięć momentu ukończenia nauki w UMCS. Uroczystości odbywają się w aulach uniwersyteckich, podczas których ubrani w togi i birety studenci kończący swą edukację, żegnają się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów.

Udział w wydarzeniu biorą także zaproszeni przez uczestników goście - rodziny i znajomi. W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły nastrój, towarzyszą im chwile radości i wzruszeń. Dzięki nim zakończenie studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu.

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych w UMCS.

Absolutoria to symboliczne zakończenie studiów, dlatego też mogą wziąć w nich udział nie tylko osoby, które już ukończyły studia, ale wszyscy studenci ostatniego roku studiów niezależnie, czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

Zapisy na tegoroczne uroczystości rozpoczną się 10 kwietnia i potrwają do 30 kwietnia 2017 r. Zapisy odbywają się u starostów poszczególnych lat i kierunków studiów oraz u koordynatora Absolutoriów ze strony Fundacji Absolwentów UMCS.

Harmonogram uroczystości

Poniżej znajduje się harmonogram uroczystości. Jednocześnie informujemy, iż może on ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco. Terminy zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Władze Uczelni.

Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji
26.05.2017, godz. 15:30 – Wydział Pedagogiki i Psychologii
09.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Biologii i Biotechnologii
09.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Filozofii i Socjologii
09.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Artystyczny
09.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
24.06.2017, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji
30.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
30.06.2017, godz. 15:30 – Wydział Chemii

Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego 
10.06.2017, godz. 10:00 – Wydział Humanistyczny

Aula im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii 
02.06.2017,  – Wydział Politologii

godz. 12:00
KIERUNKI: (informacja po zapisach)

godz. 15:00
KIERUNKI: (informacja po zapisach)

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: absolutoriaumcs@faumcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 513 821 692. Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2017 znajdują się również na stronie Fundacji Absolwentów UMCS - http://faumcs.pl/projekty/absolutoria-umcs/absolutoria-2017/

Przebieg uroczystości prezentuje film dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=RUag8Gw7lMg

Starostowie, którzy nie byli obecni na spotkaniu organizacyjnym ws. Absolutoriów, proszeni są o kontakt z koordynatorem Absolutoriów (e-mail: absolutoriaumcs@faumcs.pl ; tel.: 513 821 692).

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2017