ABC przygotowania wniosku do H2020 - warsztaty

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w warsztatach, organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, dotyczących przygotowywania wniosku w programie Horyzont 2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na powakacyjne warsztaty ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne – Euratom w dniu 5 września 2017 r. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego przy ul. Krzywickiego 34A w godzinach od 10:00 do 15:30 w sali  1 na III piętrze.

Tematyką warsztatów będą elementy dobrego wniosku, formularze administracyjne A oraz część merytoryczna wniosku B w  projektach  badawczo-innowacyjnych (RIA Research and Innovation action)  i  projektach  innowacyjnych (IA Innovation action) oraz:

  • możliwości dla naukowców i przedsiębiorstw  w Horyzoncie 2020,
  • dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,
  • kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno- i dwuetapowe.

Liczba miejsc ograniczona jest do 20 osób.  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz rejestracja 

Osoba kontaktowa w KPK – Joanna Niedziałek: joanna.niedzialek@kpk.gov.pl


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    23 sierpnia 2017