2nd Erasmus Education Week na WPiP

W dniach 19-22 marca 2018 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS odbędzie się 2nd Erasmus Education Week. To druga edycja wydarzenia, które zainicjował w zeszłym roku Wydział Pedagogiki i Psychologii (krótka relacja z 1st Erasmus Education Week 2017).

Podczas czterech dni 2nd Erasmus Education Week odbędą się zajęcia i spotkania z pracownikami zagranicznych uniwersytetów partnerskich Wydziału, spotkania ze studentami pedagogiki i psychologii uczestniczącymi w programie Erasmus+ oraz studentami uczelni zagranicznych studiującymi na naszym Wydziale. Planowane jest także spotkanie wydziałowych koordynatorów programu oraz pracowników Biura ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych ze studentami zainteresowanymi udziałem w mobilności.

Zapraszamy do wzięcia udziału w 2nd Erasmus Education Week i zachęcamy do śledzenia informacji o tym wydarzeniu.

Wstępny program pojawi się wkrótce!

    Aktualności

    Data dodania
    22 stycznia 2018