1st Erasmus Education Week

Władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS informują, że w dniach 20-24 marca 2017 roku w Instytucie Pedagogiki przy ulicy Narutowicza 12 odbędzie się 1st Erasmus Education Week. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem JM Rektora UMCS Prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Otwarcie wydarzenia oraz wszystkie wykłady odbędą się w dużej auli, zaś warsztaty w sali 52. W programie przewidziane są prezentacje uniwersytetów partnerskich, wykłady, warsztaty i spotkania z udziałem gości zagranicznych z Hiszpanii, Słowacji,  Irlandii, Węgier i Włoch oraz pracowników UMCS. Odbędzie się także spotkanie dla studentów Wydziału
z pracownikami Biura Programu Erasmus oraz koordynatorami programu na Wydziale Pedagogiki i Psychologii promujące wyjazdy w celu odbycia części studiów
w zagranicznych ośrodkach. Szczegółowy program 1st Erasmus Education Week znajduje się w załączniku oraz na stronie: https://facebook.com/WPiPUMCS/?fref=ts

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, studenci zainteresowani uczestnictwem
w warsztatach proszeni są o zapisy na Wirtualnym Kampusie Wydziału Pedagogiki
i Psychologii UMCS:

http://psychologia.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/index.php?categoryid=112

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Zapraszamy do uczestnictwa!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2017