100 tys. zł na prace przedwdrożeniowe dla naukowców UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje obecnie projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego częścią jest wewnętrzny konkurs grantowy na realizację prac przedwdrożeniowych. O granty mogą się ubiegać pracownicy naukowi Instytutów UMCS. Obecnie prowadzony nabór wniosków o granty został przedłużony do dnia 14 grudnia br. (poniedziałek) godz. 15.00.

 

Link do strony

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    1 grudnia 2020