„Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocyw świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”  to inicjatywa realizowana przy współpracy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz  Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną.  Dlatego też zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy. Do udziału w Konferencji zapraszamy:naukowców, doktorantów i studentów, ofiary przemocy i ich najbliższych, pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców i prawników. Formy uczestnictwa: wystąpienie ustne i/lub poster naukowy i/lub rozdział w monografii naukowej.  Z uwagi na szeroki zakres problemów związanych z przemocą nie stwarzamy ograniczeń związanych z sekcjami tematycznymi. O przemocy można bowiem mówić w różnych wymiarach – dotyczy ona osób ze wszystkich środowisk. Będziemy cenili innowacyjne podejście do problemu i dopiero na podstawie Państwa zgłoszeń utworzymy sekcje, w obrębie których będziemy poruszać ważne dla Was kwestie. Liczymy, że prowadzone debaty staną się przyczynkiem do dalszej współpracy na rzecz wsparcia osób doznających przemocy. Strona internetowa wydarzenia: http://bit.ly/StronaOfiaryPrzemocy

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2016