„Nauka dla edukacji - Centrum Transferu Wiedzy Psychologicznej w UMCS"

Sukces w Instytucie Psychologii

Z przyjemnością informujemy o pozyskaniu przez Instytut Psychologii dofinansowania na realizację projektu pn. „Nauka dla edukacji - Centrum Transferu Wiedzy Psychologicznej w UMCS" (kwota 180 tys. zł.).

Projekt ma na celu upowszechnienie wyników badań naukowych polskich (w tym realizowanych w UMCS) i międzynarodowych prowadzonych w obrębie psychologii edukacji wśród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach podstawowych. Stworzona w ramach projektu strona www Centrum Transferu Wiedzy Psychologicznej będzie dostarczać praktykom edukacji przystępnie opracowane artykuły i materiały metodyczne pokazujące, w jaki sposób wykorzystywać najnowsze rezultaty prac naukowców do podnoszenia jakości pracy z uczniami.

Projekt został opracowany przez dr. Tomasza Knopika i prof. Grażynę Krasowicz-Kupis.

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    7 grudnia 2021