„Kształcenie ustawiczne w kontekście rozwoju zawodowego oraz osobistego”

WŁADZE WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS zapraszają na wykład pt. „Kształcenie ustawiczne w kontekście rozwoju zawodowego oraz osobistego”, który odbędzie się 16 maja 2017 r. o godz. 13.00 w s. 56 (Mała Aula) w Instytucie Pedagogiki. Wykład wygłosi Prof. dr hab. Larysa Lukianowa

Profesor Larysa Lukianowa jest Dyrektorem Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki edukacji ekologicznej, edukacji dorosłych, metodologii badań ilościowych i jakościowych.

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2017