„#KlimatNaZmiany – Climate of change: the human face of climate change”

Drogie Studentki i drodzy Studenci!

Wydział Pedagogiki i Psychologii podpisał porozumienie z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, w ramach którego zainteresowani Studenci i Pracownicy WPiP mogą włączyć się w cykl debat akademickich poświęconych tematyce zmian klimatycznych.
Projekt pn. „#KlimatNaZmiany – Climate of change: the human face of climate change”, którego jednym z Partnerów jest Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie łączy wysiłki 16 organizacji z 13 krajów Unii  Europejskiej oraz Senegalu, Etiopii, Kambodży i Gwatemali. Celem projektu jest:

 • zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu, zwłaszcza migracji klimatycznych,
 • promowanie aktywnego zaangażowania obywatelek i obywateli w zwalczanie przyczyn zmian klimatycznych.

W Polsce został przyjęty dodatkowo cel odnoszący się do odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji oraz wpływu stylu życia na zmiany klimatyczne.

W ramach projektu stworzonych zostanie kilka drużyn studenckich złożonych z:

 • lidera,
 • dwóch głównych mówców,
 • 3 krytycznych słuchaczy.

Rolą lidera będzie wygłoszenie przemówienia inaugurującego debatę, w którym zaprezentowany zostanie zespół oraz przygotowana teza wystąpienia. Zadaniem głównych  mówców będzie dobieranie argumentów i obrona przyjętej tezy – tu liczyć się będzie przede wszystkim wiedza, spostrzegawczość i umiejętność łączenia różnych faktów. Krytyczni słuchacze będą natomiast notować argumenty przeciwnej drużyny, tak by mówcy mogli się do nich odnieść.

 
A o czym będzie dyskusja? Proszę spojrzeć na tematy:
 • Kraje wysoko rozwinięte i ich budżet na „klimat” (nadzwyczajną sytuację klimatyczną),
 • Rolnictwo ekstensywne i intensywne,
 • Współpraca międzynarodowa i prawa człowieka,
 • Międzynarodowe inwestycje w rolnictwie,
 • Jest już za późno, by powstrzymać zmiany klimatu?
 • Tania turystyka. Okazja ekonomiczna czy ryzyko środowiskowe?
 • Woda jako dobro wspólne: zarządzanie publiczne czy prywatne?
 • Podniesienie ceny wody w celu zmniejszenia zużycia i ilości odpadów,
 • Odpowiedzialna konsumpcja,
 • Globalny problem śmieci.

Harmonogram prac wygląda następująco:

 • Luty-maj 2021 – etap uczelniany debat i wyłonienie jednej zwycięskiej drużyny, która przejdzie do finału ogólnopolskiego
 • czerwiec 2021 – ogólnopolski finał (miejmy nadzieję, zorganizowany w Krakowie)
 • listopad 2021 – ogólnoeuropejski finał, w którym uczestniczyć będzie drużyna zwycięzców finału krajowego.

Nie uczymy się po to, aby zostać profesjonalistami w turniejach wystąpień publicznych, ale uczymy się słuchania, mówienia i wystąpienia publicznego, dobrze przygotowując się z wykorzystaniem materiałów źródłowych.

Co można zyskać oprócz poszerzenia horyzontów, super zabawy i okazji do pożytecznego działania?

Zwycięzcy finałów europejskich otrzymają możliwość uczestnictwa w wizytach w krajach globalnego Południa do wiosny 2022 (pod warunkiem, że globalne warunki zdrowotne pozwolą na podróż). Zwycięzcy staną się też bohaterami internetowego serial produkowanego w ramach projektu #KlimatNaZmiany.

Zatem jeśli jesteś wrażliwy na zmiany klimatu, a do tego masz naukowe zacięcie, nie boisz się publicznie przemawiać oraz myślisz o tym, by pojawić się kiedyś przed kamerą – ta propozycja jest skierowana do Ciebie!

Osoby zainteresowane udziałem w debatach prosimy o kontakt do 25 stycznia br. z zespołem projektowym, reprezentowanym przez dr Agatę Świdzińską: agata.swidzinska@poczta.umcs.lublin.pl

Projekt „Klimat na zmiany” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 oraz ze środków Fundacji Drzewo i Jutro. Za treści na stronie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Poglądy na niej wyrażone niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

 

  Aktualności

  Autor
  Aneta Gęba
  Data dodania
  19 stycznia 2021