TEAM-TECH Core Facility – nabór wniosków

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS przypomina, że trwają nabory wniosków do programów TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility Plus, realizowanych przez FNP w ramach PO IR. Bieżący nabór trwa do 2 października 2017 r. Kolejny planowany nabór wniosków: 15 listopada 2017r. – 15 stycznia 2018 r.

W ramach konkursów naukowcy mogą aplikować o granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki lub usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Opracowywana lub rozwijana usługa badawcza powinna zaspokajać zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw bądź innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowych.

Do konkursu przyjmowane będą:

  • projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wysokości ok. 3 500 000 zł, w których zostanie wykorzystana infrastruktura naukowo-badawcza(Program TEAM-TECH Core Facility). Oczekiwanym rezultatem programu jest stworzenie jednolitych zasad dostępu do infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych odbiorców;
  • projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wysokości ok. 1 500 000 zł (Program TEAM-TECH Core Facility Plus). Przedmiotem realizacji projektu w ramach programu są prace B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej infrastruktury naukowo-badawczej.

Szczegóły na stronie Fundacji:

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii ws. konkursów:
tel. 81 537 55 41, 81 537 55 40
e-mail: biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    31 sierpnia 2017