Podpisanie porozumienia z firmą Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

17 lipca 2014 r. UMCS podpisał porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej z firmą Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. - liderem rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.

Założeniem umowy jest aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o potencjał naukowo-badawczy UMCS, a także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązaniach innowacyjnych). Porozumienie przewiduje realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz udzielenie wsparcia przez LW „Bogdanka” S.A. (poprzez organizację praktyk i staży) w podnoszeniu umiejętności oraz zdobywaniu przez studentów UMCS niezbędnego doświadczenia, wymaganego na rynku pracy.

Umowę ze strony UMCS podpisał JM Rektor prof. Stanisław Michałowski, a ze strony LW „Bogdanka” S.A. Prezes Zarządu Zbigniew Stopa i Prokurent Sławomir Karlikowski - Dyrektor ds. Produkcji.

W podpisaniu umowy ze strony Uniwersytetu udział wzięli: Dziekan Wydziału Chemii prof. Władysław Janusz, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prof. Radosław Dobrowolski oraz Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań dr Dagmara Kociuba.

    Aktualności

    Data dodania
    18 lipca 2014