Nowy konkurs NCBiR – GOSPOSTRATEG!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Cele szczegółowe Programu to:

 • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
 • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

 1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu;
 2. pułapkę braku równowagi;
 3. pułapkę demograficzną;
 4. pułapkę słabości instytucji.

Budżet konkursu wynosi 150 mln PLN.

Wnioskodawcą może być konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, minimum 3 nie więcej niż 5 jednostek organizacyjnych, w tym jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu.

Zgłaszane projekty będą mogły uwzględniać fazę badawczą (A) i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce (B) lub tylko tę drugą. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł, a maksymalna to 30 mln zł. Dofinansowanie fazy badawczej w przypadku jednostki naukowej może wynieść nawet 100% wartości projektu.

Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy B może trwać nie dłużej niż 18 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 14 sierpnia 2017 r., do 12 września 2017 r. (do godziny 16:00).

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii ws. szczegółów konkursu:
tel. 81 537 55 41, 81 537 55 40
e-mail:  biznes@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  12 lipca 2017