Konkurs ATTRACT

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza do składania wniosków w konkursie ATTRACT!

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące przełomowych koncepcji technologicznych w dziedzinie technologii wykrywania i obrazowania do zastosowań naukowych i komercyjnych.

ATTRACT to pionierska inicjatywa skupiająca europejskie środowiska badawcze i przemysłowe, które budują i eksploatują teleskopy, akceleratory cząstek i inne kapitałochłonne instrumenty naukowe. Pomaga ona wprowadzać obiecujące przedsięwzięcia na rynki globalne. W tym celu ATTRACT pozyskuje duże firmy, doświadczonych inwestorów venture capital i inwestorów indywidualnych. Jego celem jest stworzenie całkowicie nowego, europejskiego modelu otwartej innowacji, który może stać się motorem dla tworzenia miejsc pracy i dobrobytu dla wszystkich.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Zaproszenie do składania wniosków skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców i firm. Budżet konkursu wynosi 17 milionów euro.

Zwycięskie projekty otrzymają po 100 tys. euro dofinansowania (fundusze typu seed).

Nabór wniosków trwa do 31.10.2018 r.

Projekt, współfinansowany przez program Unii Europejskiej Horyzont 2020, ma na celu pomoc w podnoszeniu konkurencyjności gospodarki europejskiej i poprawę życia ludzi poprzez tworzenie produktów, usług, przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Szczegóły konkursu oraz dokumentacja konkursowa

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii ws. szczegółów konkursu:
Wioletta Ostrowska
tel. 81 537 55 40
e-mail: wioletta.ostrowska@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności