Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki nt. współpracy nauki z gospodarką

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechnikę Wrocławską będzie „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Celem konferencji jest zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką  oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych. Szczególną uwagę uczestnicy debaty poświęcą kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej.
 
Konferencji towarzyszyć będzie otwarta debata oksfordzka dla studentów zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Debata pt. „Polska gospodarka nie potrafi wykorzystać potencjału nauki” rozpocznie się w środę 7 grudnia o godz. 14.30 w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej.
 
Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2016