Geoinformatyka dla administracji i biznesu

30 listopada 2016 r. w ACK UMCS "Chatka Żaka" odbędzie się spotkanie "Geoinformatyka dla administracji i biznesu". Organizowane wydarzenie ma na celu prezentację wiedzy i umiejętności absolwentów kierunku Geoinformatyka na UMCS oraz zastosowań technologii geoinformatycznych w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

W programie spotkania przewidziano prezentację najciekawszych prac dyplomowych absolwentów kierunku Geoinformatyka oraz projektów Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków UMCS GeoIT. Uczestnicy zapoznają się także z prezentacją efektów projektu Geo4Work. Organizatorzy zapraszają do dyskusji i liczą na nawiązanie współpracy z zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację do 28 listopada 2016 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Miejsce spotkania: ACK UMCS "Chatka Żaka", Mała sala widowiskowa
Godzina spotkania: 30 listopada 2016 r., godz. 12:00.

Koordynatorem wydarzenia jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Kontakt: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Rektorat, p. 1213, XII piętro
tel. (81) 537-55-40, e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2016